EVENTS

https://pimpelmeesch.nl/wp-content/uploads/2019/10/1-bierkade-festival-2020.png

2 februari 2020Bierkade festival op de Noordkade in Veghel

https://pimpelmeesch.nl/wp-content/uploads/2019/10/2-hop-on-hop-breda.png

3 - 5 april 2020Hop On Hop Off Bierfestival in Breda

https://pimpelmeesch.nl/wp-content/uploads/2019/10/3-week-van-het-NL-bier-2020.png

mei 2020Week van het Nederlandse Bier 2020